Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2017Öppen tillgång

Vård- och utvecklingsplan för arboretet Valls Hage I Gävle Plan for management and renewal of Arboretum Valls Hage, Gävle

Gunnarsson, Allan; Lorentzon, Kenneth

Nyckelord

arboretum; inventering; utvecklingsplan; vegetationstyper; historia; Valls Hage; friluftsområde

Publicerad i

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2017, nummer: 2017:10ISBN: 978-91-576-8938-2, eISBN: 978-91-576-8939-9
Utgivare: Fakulteten för Landskapsarkitektur, trädgårds- växtproduktionsvetenskap