Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2016Öppen tillgång

Påverka politiskt

Nilsson, Jerker

Sammanfattning

Det finns i princip två sätt att påverka en medlemsorganisation, sade den kände ekonomen Albert O. Hirschman. För det första kan man överge en existerande relation. Då får organisationen anledning att rätta till sina misstag. För det andra kan man uttrycka sitt ogillande genom protestaktioner, demokratiskt inflytande, massmedia eller andra sätt, som förstås i organisationen. I den aktuella mjölkkrisen använder mjölkbönderna båda alternativen.

Nyckelord

mejeriföretag; medlemsorganisationer

Publicerad i

Lantbrukets Affärer Mjölk
2016, Volym: 2016, nummer: 1, sidor: 45