Skip to main content
Magazine article, 2016

Politik och ideologi går ut över affären i konsumentkooperationen

Nilsson, Jerker

Abstract

Företag kan klanta sig, till och med företag som är så stora att deras klavertramp kan skapa mycket badwill. Många minns Arla Foods reklamfilm ”Välkommen till landet Ekomjölk” från juli 2015. Åtskilliga människor tappade hakan. Särskilt Arlas medlemmar blev förolämpade, eftersom filmens politiska budskap stod i bjärt kontrast mot vad den traditionspräglade mjölkbranschen står för.

Keywords

marknadsföring; ideologier

Published in

Lantbrukets affärer
2016, volume: 2016, number: 11, pages: 36

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics

UKÄ Subject classification

Business Administration

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/83416