Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2016Öppen tillgång

Politik och ideologi går ut över affären i konsumentkooperationen

Nilsson, Jerker

Sammanfattning

Företag kan klanta sig, till och med företag som är så stora att deras klavertramp kan skapa mycket badwill. Många minns Arla Foods reklamfilm ”Välkommen till landet Ekomjölk” från juli 2015. Åtskilliga människor tappade hakan. Särskilt Arlas medlemmar blev förolämpade, eftersom filmens politiska budskap stod i bjärt kontrast mot vad den traditionspräglade mjölkbranschen står för.

Nyckelord

marknadsföring; ideologier

Publicerad i

Lantbrukets affärer
2016, Volym: 2016, nummer: 11, sidor: 36