Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Tidningsartikel, 2017

Ökad riskmedvetenhet hos spannmålsodlare

Nilsson, Jerker

Sammanfattning

Sedan 2006 har spannmålspriserna fluktuerat kraftigt, eftersom världsmarknadspriset då började överstiga EU:s interventionsnivåer. Lantmännen började därför publicera sina prisnoteringar som en service åt de svenska bönderna. Dessa noteringar visade sig emellertid föranleda problem till följd av informationsasymmetri. Detta innebär att olika aktörer på en marknad har olika information. Förutom att det finns offentlig information finns det även privat information, som alltså är tillgänglig endast för vissa. Då fungerar marknaden sämre. När Lantmännens konkurrenter inte följde samma öppenhetspolitik, fick de ett övertag gentemot Lantmännen. Därför tvingades Lantmännen år 2011 sluta med att öppet redovisa sina priser på spotmarknaden. Därmed tilltog en annan informationsasymmetri: Spannmålsbönderna fick sämre kunskaper om marknadsprisläget. Utan öppna prisnoteringar ökar lantbrukarnas riskexponering, och prisrisker är idag den största riskkomponenten inom lantbruket. Hur pass stora problem lantbrukarna har med prisvariationer varierar rimligtvis beroende på förutsättningarna. Därför är det troligt att lantbrukare har anpassat sina försäljningsstrategier på olika sätt.

Nyckelord

riskmedvetenhet; spannmålsodlare

Publicerad i

Lantbrukets affärer
2017, nummer: 4, sidor: 35-35

    UKÄ forskningsämne

    Business Administration

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/83474