Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2016Öppen tillgång

Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2014/2015 : årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet Typområden på jordbruksmark

Stjernman Forsberg, Lovisa; Kyllmar, Katarina; Andersson, Stefan; Johansson, Göran; Blomberg, Maria

Nyckelord

Odlingslandskap; Jordbrukslandskap; Jordarter; Avrinning; Nederbörd; Klimat; Miljöövervakning

Publicerad i

Ekohydrologi
2016, nummer: 143
Utgivare: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet