Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2017Öppen tillgång

Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2015/2016 : årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet: typområden på jordbruksmark

Linefur, Helena; Stjernman Forsberg, Lovisa; Kyllmar, Katarina; Andersson, Stefan; Johansson, Göran; Blomberg, Maria

Nyckelord

växtnäringsutlakning; kväve; fosfor; observationsfält; odling; jordbruksmark

Publicerad i

Ekohydrologi
2017, nummer: 146
Utgivare: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet