Skip to main content
Factsheet, 2017

Bladgrönsaker – odling av bekväma smakhöjare

Mogren, Lars; Nordmark, Lotta

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2017, number: 2017:19
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Biosystem och teknologi, Box 103
Swedish University of Agricultural Sciences, Biosystem och teknologi, Box 103

UKÄ Subject classification

Horticulture
Food Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/83913