Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2017Öppen tillgång

Vad får kommuner att ta ned träd?

Östberg, Johan; Wiström, Björn; Randrup, Thomas

Sammanfattning

Vår nationella enkät dokumenterade att den vanligaste anledningen till nedtagning av träd är bristande vitalitet eller att trädet dött. Detta kan låta som en självklarhet, men det är intressant ur ett planerings- och skötselperspektiv att kunna förstå varför trädet hade en bristande vitalitet eller dog. Att träd dör är självklart något naturligt, men det finns vissa faktorer som påskyndar detta och det är just dessa som är viktiga att följa inom förvaltningen. På så sätt kan lämpliga åtgärder testas för att minska de negativa faktorernas inverkan.

Nyckelord

stadsträd; trädskötsel; grönområden; nedtagning

Publicerad i

Tidskriften Landskap
2017, nummer: 5, sidor: 41-42