Skip to main content
Report, 2017

Vad är ett hållbart jordbruk?

Slätmo, Elin; Fischer, Klara; Röös, Elin

Keywords

Hållbart jordbruk; Jordbruk; Landsbygdsutveckling; Livsmedelsindustri; Miljökonsekvensbeskrivningar; Norden

Published in

SLU, Framtidens lantbruk/Future Agriculture
2017,
ISBN: 978-91-576-9490-4, eISBN: 978-91-576-9491-1
Publisher: SLU, Framtidens lantbruk - djur, växter och markanvändning

Authors' information

Slätmo, Elin
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Energy and Technology

UKÄ Subject classification

Social Sciences Interdisciplinary

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/84831