Skip to main content
Conference paper - Peer-reviewed, 2017

Ensilageintag och mjölkproduktion med lite kraftfoder i tidig laktation

Karlsson, Johanna; Patel, Mikaela; Spörndly, Rolf; Holtenius, Kjell

Abstract

Efterfrågan på livsmedel förväntas öka globalt och idag utfodras mjölkkor med stora mängder produkter som lika gärna kunde ha konsumerats direkt av människor. Detta försök undersökte produktionseffekter när kor i tidig laktation fick en liten giva av kraftfoder baserat på fodermedel som inte kan nyttjas som humanföda. Tjugofyra mjölkkor ingick i försöket där hälften av korna erbjöds en liten kraftfodergiva (max 4–5 kg/dag) och den andra hälften en stor kraftfodergiva (max 14–15 kg/dag). De fick dessutom fri tillgång till vallensilage. Det var ingen skillnad i mjölkavkastning, mjölksammansättning eller totalt foderintag mellan grupperna, men nettoproduktionen av livsmedel samt mjölkintäkt minus foderkostnad var större med en låg andel kraftfoder i foderstaten.

Keywords

mjölkproduktion; mjölkkor; ensilage; kraftfoder

Published in

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
2017, number: 22, pages: 71-74
Book title: Vallkonferens 2017: konferensrapport 7-8 februari 2017
Publisher: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Conference


Vallkonferens 2017

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management
Patel, Mikaela (Lindberg, Mikaela)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/85344