Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Konferensartikel2016Vetenskapligt granskadÖppen tillgång

Ruminal pH and volatile fatty acid concentrations in Swedish dairy cow feeding trials

Eriksson, Torsten; Bertilsson, Jan; Spörndly, Rolf; Patel, Mikaela

Publicerad i

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
2016, nummer: 293, sidor: 112-117 Titel: Proceedings of the 7th Nordic Feed Science Conference

Utgivare: Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management

Konferens

7th Nordic Feed Science Conference