Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Konferensartikel2015Vetenskapligt granskad

Hydrogen sulphide as a marker for rumen protein degradation in dairy cows

Rustas, Bengt-Ove; Eriksson, Torsten

Publicerad i

Titel: Precision Livestock Farming ‘15
ISBN: 9788890975325
Utgivare: EC-PLF

Konferens

7th European Conference on Precision Livestock Farming