Skip to main content
Report, 2017

Den hållbara gården – finns den?

Röös, Elin;

Keywords

Hållbarhetsredovisning; Jordbruk; Lantbruk; Livsmedelsindustri

Published in


ISBN: 978-91-576-9492-8, eISBN: 978-91-576-9493-5
Publisher: Framtidens lantbruk - djur, växter och markanvändning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Energy and Technology

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/85741