Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2015Öppen tillgång

Sälmask och spiralmask i torsk och rötsimpa i svenska kustvatten

Lunneryd, Sven-Gunnar; Ljungberg, Peter; Ovegård, Mikael; Bernt, Kim; Boström, Maria

Nyckelord

Torskfiske; Torsk; Simpor; Parasiter; Trådmaskar; Infektionssjukdomar hos djur; Östersjön; Skagerrak; Kattegatt

Publicerad i

Aqua reports
2015, nummer: 2015:1
Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet