Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Konferensabstrakt2017

Framgångsfaktorer för betesbaserad lammproduktion I Västsverige

Arnesson, Annika; Carlsson, Annelie; Helander, Carl

Publicerad i

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
2017, nummer: 22, sidor: 151-151
Titel: Vallkonferens 2017 : konferensrapport : 7-8 februari 2017
ISBN: 978-91-576-9463-8, eISBN: 978-91-576-9464-5
Utgivare: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Konferens

Vallkonferens 2017