Skip to main content
Report, 2016

Nästa steg för ekologiskt lantbruk – eko 3.0

Röös, Elin; Wivstad, Maria; Ullven, Karin

Abstract

Hur kan ekologisk produktion och konsumtion utvecklas för att bättre svara mot framtidens stora globala utmaningar? Den nya skriften bygger på broschyren "Organic 3.0 for truly sustainable farming & consumption" som tagits fram av IFOAM, internationell paraplyorganisation för ekologiskt lantbruk, kompletterat med reflektioner kring vad Eko 3.0 kan innebära för svenska förhållanden.

Keywords

Ekologiskt; Hållbart lantbruk; Hållbar utveckling

Published in


Publisher: EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Energy and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Other Agricultural Sciences not elsewhere specified
Agricultural Occupational Health and Safety

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/86319