Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2014

Utformning av miljöövervakningsprogram för biologisk mångfald och skadegörare i och vid åkermark

Taylor, Astrid; Glimskär, Anders; Viketoft, Maria; Friberg, Hanna; Andersson, Björn; Jonsson, Mattias; Bommarco, Riccardo; Andersson, Lars; Hedström Ringvall, Anna

Publicerad i


Utgivare: Jordbruksverket