Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2015

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2015 : resursöversikt

Andersson, Jan; Axenrot, Thomas; Beier, Ulrika; Bergenius, Mikaela; Degerman, Erik; Edsman, Lennart; Florin, Ann-Britt; Karlsson, Martin; Lingman, Anna; Lundström, Karl; Petersson, Erik; Sandström, Alfred; Sjöstrand, Bengt; Sundelöf, Andreas; Svedäng, Henrik; Walther, Yvonne; Wennhage, Håkan; Wikström, Andreas

Publicerad i

ISBN: 978-91-87025-94-5
Utgivare: Havs- och vattenmyndigheten