Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2017

Är strukturkalkning lönsam för både lantbrukaren och miljön? : studier av de långsiktiga effekterna av strukturkalkning på markstruktur och risken för fosforförluster

Berglund, Kerstin; Etana, Ararso; Simonsson, Magnus; Blomquist, Jens; Börjesson, Gunnar

Publicerad i


Utgivare: Stiftelsen lantbruksforskning