Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2017

Ekokalk: strukturkalkning för förbättrad markstruktur och minskade fosforförluster i ekologisk odling? : slutrapport för projekt (Jordbruksverket Dnr 4.1.18-10955/13)

Berglund, Kerstin; Etana, Ararso; Simonsson, Magnus

Publicerad i


Utgivare: Jordbruksverket