Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2006

Träd med rotkontakt minskar risken

Schroeder, Martin

Publicerad i

Skogseko
2006, nummer: 1, sidor: 25

   SLU författare

  UKÄ forskningsämne

  Miljö- och naturvårdsvetenskap
  Skogsvetenskap

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/8744