Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2015

Burfiske efter torsk - nytt i Östersjön : 4 år (2012-2015) av burfiskeutveckling! Vad näst?

Hedgärde, Maria; Königson, Sara; Lunneryd, Sven-Gunnar; Ljungberg, Peter

Publicerad i