Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2013

Fiskundersökningar vid Lillgrund vindkraftpark : slutredovisning av kontrollprogram för fisk och fiske 2002–2010

Bergström, Lena; Lagenfelt, Ingvar; Sundqvist, Frida; Andersson, Ingemar; Andersson, Mathias H.; Sigray, Peter

Publicerad i

Havs- och vattenmyndighetens rapport
2013, nummer: 2013:18ISBN: 978-91-87025-42-6
Utgivare: Havs och Vattenmyndigheten