Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2016

Öka det frivilliga användandet av pingers i det svenska fisket.

Hedgärde, Maria; Königson, Sara

Publicerad i


Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet