Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2015

Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk : Årsrapport för 2014

Jansson, Maria; Fagerholm, Björn; Wernbo, Anders

Nyckelord

fiskbestånd; fiskyngel; främmande arter; kärnkraft; recipientkontroll; provfiske; Ringhals

Publicerad i

Aqua reports
2015, nummer: 2015:5
eISBN: 978-91-576-9293-1
Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet