Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2015

Miljöhänsyn vid uttag av skogsbränsle – en möjlighet att förstärka hänsynen?

De Jong, Johnny; Gerhardt, Karin; Johannesson, Tomas; Axbäck, Michaela

Publicerad i


Utgivare: Skogforsk