Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2014Öppen tillgång

Översättningar: Arbetsprogrammet för nationellt genomförande av artikel 8j inom FN:s Konvention om biologisk mångfald samt relevanta beslut från partsmötena 2010 och 2014

Tunon, Håkan

Nyckelord

FN-konvention; biologisk mångfald

Publicerad i

CBM:s skriftserie
2014, nummer: 84

  Associerade SLU-program

  SLU Centrum för biologisk mångfald, CBM

  UKÄ forskningsämne

  Jordbruksvetenskap
  Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
  Annan biologi

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/88167