Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2006

Hur ska vi hantera våra dikade skogsmarker

Strömgren, Monika; Lundin, Lars; Hånell, Björn; von, Arnold Karin; Henriksson, Lennart; Brandel, Magnus
Strömgren, Monika (red.)

Publicerad i

Rapporter i skogsekologi och skoglig marklära
2006, nummer: 90
Utgivare: Institutionen för skoglig marklära

   SLU författare

   • Hånell, Björn

    • Institutionen för skogsskötsel, Sveriges lantbruksuniversitet

     SLU redaktörer

    • Strömgren, Monika

     • Institutionen för skoglig marklära, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ forskningsämne

    Miljö- och naturvårdsvetenskap

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/8842