Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2015Öppen tillgång

Ål : fiskbestånd i hav och sötvatten. Resursöversikt 2014

Wickström, Håkan; Andersson, Jan

Nyckelord

Ål; Fiske; Ekologi; Populationsstudier; Fiskerilagstiftning

Publicerad i


Utgivare: Havs och vattenmyndigheten & Sveriges lantbruksuniversitet