Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2015Öppen tillgång

Turbiditet som mått på suspenderat material och totalfosfor

Fölster, Jens; Rönnback, Pernilla

Nyckelord

Jordbrukslandskap; Miljöövervakning; Sensorisk analys; Vattenkemi; Sjöar; Vattendrag; Fosforföreningar

Publicerad i

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2015, nummer: 2015:2Utgivare: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet