Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Proceedings (redaktörskap)2017Vetenskapligt granskadÖppen tillgång

Proceedings of the 8th Nordic Feed Science Conference


Udén, Peter (red.); Spörndly, Rolf (red.); Rustas, Bengt-Ove (red.); Eriksson, Torsten (red.); Mogodiniyai Kasmaei, Kamyar (red.); Liljeholm, Marie (red.)

Nyckelord

animal nutrition; feed

Publicerad i

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
2017, nummer: 296
Utgivare: Swedish university of agricultural sciences