Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Tidningsartikel, 2017

Lantbrukarnas engagemang för föreningarna ökar – men förtroendet minskar

Nilsson, Jerker

Sammanfattning

Det finns en risk att en företagsledning inte sköter företaget precis som ägarna vill. Denna risk uppges – med rätt eller orätt – vara stor i kollektivt ägda organisationer som kooperativa föreningar. Många medlemmar engagerar sig helt enkelt inte i hur företaget sköts. I detta läge krävs att ledningen måste se till helheten och de långa perspektiven. Ledningen bör därmed låta sig styras av de djupare värderingar som ligger bakom medlemmarnas handlande och låtande. Detta är en extra stor utmaning, eftersom lantbrukarnas syn på sina kooperativa företag förändras över tiden. I och med att föreningarna därmed ändrar karaktär över tiden måste kooperativa företag ha olika ledningsfilosofier under olika tidsepoker.

Nyckelord

lantbrukare; föreningar

Publicerad i

Lantbrukets affärer
2017, nummer: 6, sidor: 36-36

    UKÄ forskningsämne

    Business Administration

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/89527