Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2017Öppen tillgång

Nya Zeelands mjölknäring – har global betydelse

Nilsson, Jerker

Sammanfattning

Man skulle kunna tro att Nya Zeeland dominerar världens mejerisektor. I våra massmedia står det ju ofta om mejeriföreningen Fonterra och deras auktionsverksamhet Global Dairy Trade, GDT, som anses bestämma världsmarknadspriset för mjölk. Detta är dock en ofullständig bild. Med sina 21 miljarder liter mjölk per år står Nya Zeeland för bara tre procent av världens mjölkproduktion. Som jämförelse kan nämnas att Indien är störst med en årlig produktion på 141 miljarder liter följd av USA med 93 miljarder. Förvisso är Fonterra ett stort mejeriföretag, men ”bara” världstvåa efter Lactalis, som ju äger Skånemejerier. Efter Fonterra följer Nestlé, Dairy Farmers of America och FrieslandCampina. Fonterra tar emot cirka 85 procent av Nya Zeelands mjölkproduktion. Den samlade mejerikooperationen, som också inkluderar föreningarna Tatua och Westland, samlar in 95 procent av Nya Zeelands mjölkinvägning.

Nyckelord

Nya Zeeland; mjölknäring; mjölkproduktion

Publicerad i

Lantbrukets Affärer Mjölk
2017, nummer: 3, sidor: 23-23