Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2005

Collective decision constraints in cooperatives : Theory and application on Swedish Forest Owner Associations

Berlin, Christina

Publicerad i

Skog & trä
2005, nummer: 2ISBN: 91-975053-5-8
Utgivare: SLU, Vindelns Försöksparker

UKÄ forskningsämne

Skogsvetenskap
Samhällsvetenskap
Ekonomi och näringsliv

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/8966