Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2006

Sortval i ekologisk odling 2006 : Sortförsök 2001-2005

Larsson Staffan, Hagman Jannie

Nyckelord

Sortprovning; spannmål; potatis; ekologisk odling

Publicerad i

Aktuellt från VPE
2006, nummer: 2ISBN: 91-576-7165-6
Utgivare: Inst. f. växtproduktionsekologi, SLU