Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2006Öppen tillgång

Sveriges jordbruksområden : En redovisning av jordbruksområden och växtzoner i svenskt jord- och trädgårdsbruk

Larsson, Staffan

Publicerad i

Aktuellt från VPE
2006, nummer: 1ISBN: 91-576-7164-8
Utgivare: Inst. för växtproduktionsekologi, SLU

    UKÄ forskningsämne

    Jordbruksvetenskap

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/8977