Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2016

Kan frivilliga avsättningar i skogen fungera som ”livbåtar” för rosenticka och lunglav?

Jönsson, Mari; Ruete, Alejandro; Snäll, Tord

Publicerad i

Biodiverse
2016, Volym: 21, nummer: 1, sidor: 22-23