Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Konferensabstrakt2015

Kliniska parametrar, C-reaktivt protein och myokardspecifikt troponin-I hos huggormsbitna hundar

Brandeker, Erika; Hillström, Anna; Hanås, Sofia; Hagman, Ragnvi; Ström Holst, Bodil

Publicerad i

Veterinärkongressen
2015, Volym: 2015, sidor: 150-150
Utgivare: Sveriges veterinärförbund, Sveriges veterinärmedicinska sällskap, Stockholm

Konferens