Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

2009

Halter av baskatjoner, fosfor och kväve i stubbar i Sverige, Finland och Danmark

Hellsten, Sofie; Helmisaari, Heljä-Sisko; Melin, Ylva; Skovsgaard, Jens Peter; Wängberg, Ingvar; Kaakinen, Seija; Kukkola, Mikko; Saarsalmi, Anna; Petersson, Hans; Akselsson, Cecilia

Publicerad i

IVL rapport. B
2009, nummer: 1855
Utgivare: IVL Svenska Miljöinstitutet AB