Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2016Öppen tillgång

Passageeffektivitet för nedströmsvandrande laxsmolt förbi ett integrerat vattenintag till spill och turbin vid Bruksfors, Rickleån

Leonardsson, Kjell; Östergren, Johan; Hellström, Gustav; Leander, Johan; Bergman, Eva

Nyckelord

Akustisk telemetri; Bruksfors; Rickleån; konnektivitet; laxsmolt; passageeffektivitet; smoltavledning; sonar; vandringsförluster; vattenkraft

Publicerad i

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2016, nummer: 2016:9
Utgivare: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet