Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Forskningsartikel, 2015

Svenska grisveterinärers attityd i antibiotikarelaterade frågor

Backhans, Annette; Emanuelson, Ulf; Lindberg, Ann; Sjölund, Marie

Publicerad i

Svensk Veterinärtidning
2015, Volym: 67, nummer: 4, sidor: 11-16