Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Konferensartikel2017

Optimering av egenproducerat proteinfoder med rätt mängd stallgödsel

Larsson, Miriam; Palmborg, Cecilia; Dahlin, Sigrun; Carlsson, Georg

Sammanfattning

Samodling av ärt och havre kan vara ett alternativ till inköpt proteinfoder som både ger ett bättre näringsutnyttjande på gårdsnivå och en högre grad av självhushållning, Syftet med denna gödslingsstudie var att finna optimal gödselgiva för en stor avkastning av denna gröda, med litet kväveläckage och bibehållet stort kväveutnyttjande i kallare klimat. Tre kvävenivåer av nötflytgödsel jämfördes med motsvarande kvävenivåer av mineralgödsel och en kontrollruta som inte fick något kväve alls. De preliminära resultatetn visar ingen skillnad i avkastning mellan de olika gödselbehandlingarna och kontrollrutan. När ärt utgör den övervägande delen av foderblandningen verkar ingen kvävegödsling behövas då ärtens kvävefixering kan försörja foderblandningen med kvävet.

Publicerad i

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
2017, nummer: 22, sidor: 162 - 165 Titel: Vallkonferens 2017
ISBN: 978-91-576-9463-8
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet Swedish University of Agricultural Sciences

Konferens

Vallkonferens 2017