Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2017Öppen tillgång

Undersökning om attityder till aktiviteter i skyddad natur i Jämtland

Eriksson, Max; Sandström, Camilla; Ericsson, Göran

Nyckelord

attityder; fritluftsliv; jakt; skyddade områden; snöskoter

Publicerad i

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2017, nummer: 2017:1
Utgivare: Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö, Sveriges Lantbruksuniversitet