Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2017Öppen tillgång

Växtskyddsmedel som regelbundet överskrider riktvärden för ytvatten - en undersökning av bakomliggande orsaker

Boström, Gustaf; Gönczi, Mikaela; Kreuger, Jenny

Nyckelord

bekämpningsmedel; riktvärden; växtskyddsmedel; ytvatten

Publicerad i

CKB rapport
2017, nummer: 2017:2ISBN: 978-91-576-9528-4, eISBN: 978-91-576-9529-1
Utgivare: Centre for Chemical Pesticides,Swedish University of Agricultural Science