Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2006

Grundläggande försök, med balanserad näringstillförsel i ungskog av gran

Bergh, Johan; Linder, Sune

Publicerad i

ISBN: 91-576-7161-3
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap