Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2017Öppen tillgång

Åtgärder mot fosforläckage från dränerade lerjordar

Ulen, Barbro; Larsbo, Mats; Koestel, Johannes; Blomberg, Maria

Nyckelord

Dränering; Fosforföreningar; Jordarter; Jordbearbetning; Kalkning; Lera; Markanalys; Marklära; Plöjning; Sverige

Publicerad i

Ekohydrologi
2017, nummer: 149
Utgivare: Department of Soil and Environment, Swedish University of Agricultural Sciences