Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Artikel i dags-/nyhetstidning, 2017

Jordbruksverket går bara grisbranschens ärenden

Röcklinsberg, Helena; Algers, Bo; Berg, Lotta; Blokhuis, Harry; Hultgren, Jan; Jensen, Per; Keeling, Linda; Lundmark, Frida; Wallenbeck, Anna; Gunnarsson, Stefan

Publicerad i

Göteborgsposten
2017, nummer: 171005, sidor: 4-4