Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2017

Spelar odlingssystemet någon roll? - Effekter på kvaliteten hos de grönsaker som ingått i Önnestads långliggande odlingssystemförsök

Mogren, Lars; Modig, Per; Gunnarsson, Anita

Keywords

grönsaker; långliggande; odlingssystem

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2017, number: 2017:31
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

   SLU Authors

   UKÄ Subject classification

   Agricultural Science
   Horticulture

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/91396