Skip to main content
Factsheet, 2017

Spelar odlingssystemet någon roll? - Effekter på kvaliteten hos de grönsaker som ingått i Önnestads långliggande odlingssystemförsök

Mogren, Lars; Modig, Per; Gunnarsson, Anita

Keywords

grönsaker; långliggande; odlingssystem

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2017, number: 2017:31
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Biosystem och teknologi, Box 103
Modig, Per
HIR Skåne AB
Gunnarsson, Anita
The Rural Economy and Agricultural Societies

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/91396