Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2017

Fasta körspår : skördepotential och effekt på markstruktur

Holm, Lena; Etana, Ararso; Arvidsson, Johan; Lejon, Louice; Andersson, Marie; Lindesson, Anton

Nyckelord

CTF; bearbetningssystem; fasta körspår; markstruktur; skörd

Publicerad i

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2017, nummer: 2017:13
eISBN: 978-91-576-8944-3
Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges kantbruksuniversitet